bg | ro | en |

Новини назад

18 години Българо-румънска палата!

10.09.2021

10 септември 2003 г.

  • Започнахме с ентусиазъм с екип от двама души в офис под наем.
  • 31 фирми учредители подкрепиха създаването на организацията ни с членски внос и дарение от 50 хиляди лева.
  • Стокооборотът между България и Румъния беше 300 милиона щ.д.
  • Проблемите – транспортната свързаност, тежък граничен режим и високи такси за преминаване, липса на контакти, различно законодателство по отношение на бизнеса в двете държави.

10 септември 2021 г.

  • Активните компании, членуващи в организацията са 80, а в момента 11-членният ни екип работи за над 100 фирми, на които съдейства с пазарни проучвания, търсене на партньори и успешно присъствие на съседния пазар. Управляваме активи и финансови ресурси на стойност 676 хиляди лв и имаме собствен офис.
  • Румъния е втори по големина търговски партньор на България, а стокооборотът е 4,476 млрд. лв. Смело можем да кажем, че сме съдействали на хиляди фирми да направят първите си крачки в Румъния и България.  
  • Създадените и развити партньорства са с организации от 20 европейски страни. Сред първите ни партньори и до днес е най-големият панаирен център в Румъния РОМЕКСПО, а екипът ни съдейства на българските компании за участие в организираните там изложения.
  • Проблемите от днешна гледна точка: част от първоначалните са решени, други продължават да са актуални и днес. Имаме още един мост над Дунав при Видин, но свързаността между двете държави не е достатъчно добра, преминаването на границата отново е затруднено, но причината (надяваме се временна) е пандемията.

Гордеем се с Българо-румънския детски фонд, който създадохме през 2017 година, упорито развиваме лицензирания ни Център за професионално обучение и Агенцията за трудова мобилност към Палатата.

Благодарим за доверието на всички фирми, организации и институции, с които имаме честта и удоволствието да работим заедно!

Преодоляваме ГРАНИЦИ | Градим ПАРТНЬОРСТВА | Подкрепяме УСПЕХА


Още по темата