bg | ro | en |

Новини назад

Само 5% от фирмите в България са ползвали изкуствен интелект през 2020 г.

13.04.2021

Десетина години след като бе формулирана концепцията за изкуствения интелект (способността на една машина да демонстрира способности, присъщи за хората - да разсъждава, да се учи, да планира или да твори), България все още изостава при възползването си от нея.

Едва 5% от българските фирми с над 10 служители са използвали изкуствен интелект под някаква форма през 2020 година, показва данните на Евростат. Това е малко под средното ниво за ЕС, където 7% от фирмите използват такива приложения.

Според статистиката едно от най-честите приложения в ЕС е свързано с чатботове за общуване с клиентите, машинното самообучение, както и сервизни роботи с известна степен на автономност, които извършват редица повтарящи се действия, но също така и други дейности като например почистване на опасни вещества и т.н. На тези роботи често им се налага да взаимодействат с други обекти, устройства или с хора.

Търсачките набират и обработват големи обеми от данни, за да предоставят все по-прецизни и индивидуализирани резултати от търсенията. Смартфоните предлагат виртуални асистенти, които отговарят на въпроси, правят препоръки и организират ежедневни рутинни дейности. Софтуерът за устни и писмени езикови преводи разчита на изкуствен интелект за извършването и подобряването на преводите. Подобни технологии се използват и за автоматичното изработване на субтитри за филми. Умни термостати анализират нашето поведение, за да спестяват енергия, а градските архитекти разчитат да подобрят мобилността и намалят задръстванията чрез регулиране на трафика.

Изкуственият интелект е от стратегическо значение и двигател на икономическото развитие. Някои технологиите, базирани на изкуствения интелект съществуват от над 50 години, но в последните години има истински пробиви благодарение на увеличената процесорна мощ, набирането на огромни масиви от данни и разработването на нови алгоритми. Прогнозите са, че изкуственият интелект ще доведе до големи промени, дори цялостна дигитална трансформация на обществото. Затова той се превръща в приоритет за ЕС.

Страната, в която изкуственият интелект е навлязъл най-съществено през 2020 година е Ирландия. По данни на Евростат 23% от компаниите с над 10 души персонал го използват под някаква форма. Сред водещите държави в ЕС по този показател са още Малта (19%), Финландия (12%) и Дания (11%).

Източник: Investor.bg


Още по темата