bg  |  en  |  ro  | 

Новини назад

"На брега на реката" - конкурс за рисунка за календар за 2020 г. на Българо-румънски детски фонд

01.02.2019

 

Тема: На брега на реката

Общи условия:

Обявяване на конкурса:  1 февруари 2019 г.

Участници:  Деца на възраст от 7 до 13 години (включително)

Предаване на материалите:

 • До 1 юни 2019 г. включително
 • В оригинал по пощата или на място на адрес: гр. Русе 7002, ул. Воеводова 12-14, вх. Б, заедно с подписана декларация за съгласие от родител по образец 
 • Награди: Шест предметни награди и сертификати за авторите на избраните от журито рисунки.

 

Специфични изисквания:

 • Размери на рисунката: Формат А4;
 • Критерии за допустимост: Един участник може да се включи само с една рисунка. Допуска се участие на рисунки, изпълнени с:  акварел, пастели, цветни моливи и др., както и смесени и други изобразителни техники. Участниците в конкурса могат да изпращат само работи, изработени от тях самите;
 • Конкурсът не е анонимен! На гърба на представената конкурсна творба, участниците трябва да напишат: трите си имена, възраст, класа и училището, в което учат, както и телефон за контакт и електронна поща на родител (настойник) или учител.

Оценяване: Извършва се от тричленно експертно жури по следните критерии:  

 • Съответствие с темата на конкурса;
 • Оригиналност на идеята;
 • Изразителност на творбата;
 • Креативност;
 • Култура на цвета - цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония;
 • Послание на творбата.

 

Обявяване на победителите:

Победителите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Българо-румънски детски фонд: https://www.facebook.com/BGROkidsfund/ и в блога на фонда: https://bgrokidsfund.blogspot.com/, не по-късно от 11 юни 2019 г.

 

Допълнителни условия:

 • Изпратените за участие в конкурса творчески работи не се връщат на авторите. БРТПП не се задължава да публикува изпратените и одобрените проекти веднага или в конкретен времеви диапазон във фейсбук страницата и блога на фонда;
 • Правата върху проектите, участващи в конкурса, остават изцяло на автора, а организаторите получават права за публикуване на избрани творби. БРТПП и Българо-румънският детски фонд ще използват рисунките за промоционални цели на конкурса и ще отпечатат календар с 6 отличени творби;
 • Всички въпроси, които не са описани и предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на организаторите – Българо-румънски детски фонд;

 

*С предоставянето на работа и декларация, участникът потвърждава, че се съгласява с условията на конкурса!


Още по темата