bg | ro | en |

Новини назад

Дни на бизнеса - България в Черна гора

15.10.2019

На 11, 12 и 13 ноември 2019 г. в столицата на Черна гора Подгорица ще се проведат първите ДНИ НА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНА ГОРА, които ще срещнат представители на различни бизнеси от двете държави. Организатор е Посолството на България в Черна гора, а основен партньор е Българо-черногорската търговско-промишлена палата - БЧГТПП, която бе създадена в края на септември. Инициативата се реализира със съдействието и подкрепата на Българската търговско-промишлена палата (БТППП) и Българската стопанска камара (БСК).

Приемете моите поздравления за учредяването на Българо-черногорската търговско промишлена палата в България. Посолството на Република България в Черна гора е на разположение за съдействие и приемането на делегация от български фирми, които да посетят Подгорица и да осъществят контакти с представители на Търговската камара на Черна гора и реални търговски и други бизнес партньори!“ – се казва в официалното писмо от Н.Пр. Меглена Плугчиева, посланик на Република България в Черна гора.

Събитието отваря големи възможности пред българските производителите да се възползват от безплатна търговска площ в най-големия търговски център на Подгорица - Delta city. Посолството България в Черна гора също така ще осигури съдействие за  разпространяване на информация и осигуряване на реклама  чрез черногорските медии, включително черногорската национална радио и телевизия. Ще бъдат информирани още: търговската камара на Черна гора, съответните браншови организации и  търговските вериги. Целта е участниците да имат възможност  за осъществяване на ползотворни контакти и търговски разговори.

„Дните на България в Черна гора“ са отлична възможност родните марки да се представят на този пазар, който тепърва ще открива конкурентните предимства – заяви Надежда Ванева, председател на БЧГТПП. „Благодарим много за съдействието и отзивчивостта на Посолството на Р България и лично на д-р Плугчиева. Създадохме сдружението, виждайки възможностите за нови хоризонти пред българския бизнес и за изграждане на устойчиви взаимоотношения между двете балкански държави. Основната ни мисия е да подпомогнем утвърждаване и разширяване на търговско-икономическото, научно-техническото и културното сътрудничество между стопанските организации на Република България и Република Черна гора“ – допълни тя.

През изминалата седмица представителите на УС на БЧГТПП - Надежда Ванева, Юлиян Ефтимов и адв. Валентин Савов бяха приветствани с успешното начало на тази мащабна  инициатива в Българската търговско-промишлена палата (БТПП). В среща с Цветан Симеонов, председател на БТПП, те акцентираха върху многото възможности за надграждане на сътрудничеството между България и Черна гора. Разгледан бе неизползваният потенциал в двустранните търговско-икономически отношения между България и Черна гора, както и секторите от взаимен интерес, сред които хранително-вкусова промишленост, винопроизводство и туризъм. Стокообменът между България и Черна гора за изминалата година възлиза на 17, 4 млн., 14,5% повече от предходната година.  11, 16 хил. български туристи са посетили дестинацията на Адриатика за същия период, съобщават от Черногорската информационна агенция.

Благодарим на Цветан Симеонов за готовността на БТПП да окаже пълна подкрепа на дейността ни по  присъединяването ни към Клуба на смесените и чуждестранни палати към БТПП. Като независимо и неправителствено сдружение фокусираме дейността си към подпомагане и защитаване на стопанските интереси на своите членове. Целта ни е с приноса ни към коректно и етично икономическо сътрудничество между нашите две страни да създадем неоткрито поле за партньорства за родни и черногорски компании“, допълват от Българо-черногорската палата.

Екипът на Българо-румънска палата приветства с „Добре дошли“ в семейството на смесените палати Българо-черногорската търговско-промишлена палата. Убедени сме, че с методическата помощ, която БРТПП предоставя, новата организация ще има своя възходящ път. Вярваме, че колкото повече двустранни палати работят в подкрепа на бизнеса, толкова по-голям ще бъде ефектът за икономиката, за фирмите и за обикновените хора.


Още по темата