bg | ro | en |

Новини назад

Корабоплаването по Дунав обсъждаха заинтересовани страни

20.03.2019

На среща, организирана от Българо-румънската търговско-промишлена палата, реални ползватели на река Дунав и представители на публичните регулаторни органи дискутираха как да се подобри корабоплаването в българския участък на реката. Това е трето събитие, организирано по проекта ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав, като този път то беше инициирано от бизнеса, който припознава Палатата като надежден партньор при обсъждане и решаване на проблеми.

Експертът към Българо-румънска палата - Десислава Пенчева представи синтезирани данни за съществуващите административни бариери и добри практики на национално и транснационално ниво в пет тематични области - гранична полиция, данъчни и митнически служби; навигационни власти (органи за контрол на трафика); пристанищни администрации; администрации на реката и речните канали и други органи на властта.

Сред най-често споменаваните административни бариери са липсата на стандартизация и уеднаквени регламенти дори на национално ниво; големият брой документи и времето, необходимо за тяхното попълване; недостигът на персонал, който води до дълго изчакване на плавателните съдове; непрозрачни и непоследователни политики за събиране на такси в дунавските държави; неудобен работен график на пристанищата и митниците, предизвикващ забавяния на превозите; липсата на общоприет работен език по протежение на дунавските държави и др.

Разписаните в доклада примерни процедури и процеси могат да се разглеждат като модели за стратегията и Плана за действие за управление на Дунавския регион, които в момента се изработват. Избраните най-добри международни практики показват, че сътрудничеството между държавите и различните електронни решения могат да минимизират административната тежест, а дигитализацията има потенциал да улесни и хармонизира процесите по реката.

По време на събитието беше представен и проектът ГРЕНДЕЛ, който има за цел да подпомогне корабни оператори в Европа да модернизират флота си. На континента има около 10 хиляди плавателни съда за вътрешно корабоплаване, които се движат в  държавите по Рейн, а други 3000 плават по Дунав. Общият товарен капацитет на дунавския флот възлиза на 2,4 милиона това, а Румъния е страната с най-голям дунавски флот – с 49,7% от броя на съдовете. Сред алтернативите за модернизиране на флота са: използването на нисковъглеродни и алтернативни горива; намаляването на емисиите на въздушни замърсители и на цялостното енергийно потребление.

Проектът ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав е финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г и се изпълнява от широк консорциум с 16 основни и 12 асоциирани стратегически партньори, сред които Дунавската комисия, Министерството на транспорта на Румъния, държавни институции, асоциации на корабоплаватели, пристанищни власти, спедитори и превозвачи и неправителствени организации от 10 европейски държави.


Още по темата