bg  |  ro  |  en  | 

Нашите събития назад

Покана за финална среща по проекта DANTE

15.04.2019

Уважаеми заинтересовани страни от DANTE,

Бихме искали да ви поканим на заключителното събитие на DANTE, в рамките на което да ви представим изводите, постиженията и резултатите от проекта.

Река Дунав представлява стратегическа връзка между Западна и Източна Европа и е катализатор за икономическото развитие в регион, който обхваща 10 различни европейски страни. Освен това, като част от основната мрежа TEN-T „Рейн-Дунав“, реката се счита за една от главните транспортни оси на Европа. С цел да се стимулира икономическото развитие и социалното благосъстояние на региона, DANTE има за цел да премахне административните бариери и процедури, които възпрепятстват развитието на вътрешния воден транспорт (ВВТ) в пълния му потенциал.

Проектът DANTE с гордост представя значими стъпки напред в успешното транснационално сътрудничество между публичния и частния сектор за смекчаване и премахване на най-често срещаните административни бариери по координиран начин. Няколко примера за успех подчертават конкретното въздействие на проекта на транснационално ниво.

Последното събитие ще се проведе в сградата на Дунавската комисия в Будапеща на 29 май 2019 г. Допълнителна информация, включително предварителен дневен ред и формуляра за регистрация, можете да намерите тук.

Моля, регистрирайте се до 6 май 2019! Ще се радваме да ви посрещнем на нашето събитие!


Още по темата