bg | ro | en |

Новини назад

Осми годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

27.06.2019

Екип на Българо-румънска палата участва в Осмия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион в Букурещ. В рамките на три дни (26-28 юни) се провеждат десетки срещи, а на съпътстващото изложение Палатата представя свои проекти, свързани с река Дунав, развитието на туризма и корабоплаването по нея.

По време на форума беше дискутираната ролята на Транснационална програма „Дунав“ за насърчаване на социалното, икономическото и териториалното сближаване в Дунавския регион. Специално внимание бе отделено възможността за по-добра свързаност с помощта на Дунавската стратегия.

Генералният секретар на Pro Danube International - Робърт Рафаел бе гост-лектор в панела, посветен на начините за промотиране и повишаване на свързаността с цел подобряване на европейската регионална мобилност.

Г-н Рафаел е и ръководител на проекта DANTE , в който партньор е Българо-румънска търговско-промишлена палата. DANTE работи за намаляване на административните пречки пред корабоплаването по Дунав. Пред участниците в събитието бе представен и другият проект, по който Палата е активен участник - GRENDEL, свързан с намаляването на замърсяванията по реката.


Още по темата