bg | ro | en |

Новини назад

Услугите носят най-голяма брутна добавена стойност за България и Румъния

05.02.2020

Услугите, промишлеността и земеделието са трите основни сектора, които формират най-голямата брутна добавена стойност в икономиките и на Румъния, и на България. Процентното съотношение е идентично за двете държави.

Услугите в Румъния носят 69 на сто от добавената стойност, докато в България този процент е 67. Промишленото производство формира 28 % от стойността на икономиката в България, а в Румъния делът му е 26%. И в двете страни земеделието носи 5% принос в икономиката.

 

Какво показват статистическите данни за двете държави, вижте тук.


Още по темата