bg | ro | en |

Новини назад

Дискусия във Виена за модернизирането на флота по вътрешните водни пътища в Европа

08.03.2019

Екип от Българо-румънска търговско-промишлена палата участва в заседание на Работната група по Приоритет 1а на Стратегията на ЕС за Дунавския район в австрийската столица Виена. Форумът е посветен на модернизирането на флота по вътрешните водни пътища в Европа. В рамките на събитието се провежда и уъркшоп по проекта ГРЕНДЕЛ, в който представители на бизнеса и заинтересованите страни споделят опит и практики за развитието на речния транспорт като екосъобразен подпомагащ икономическия растеж на страните от Дунавския регион. Заедно с изпълнителния директор на Палатата – г-жа Елеонора Иванова и експерта Емилия Петкова, в дискусиите се включи и кап. Камен Иванов от Морска администрация.

 

Критичният проблем, който посочват участниците във всички събития, свързани с развитието на река Дунав, е невъзможността тя да се използва целогодишно за корабоплаване. За да бъде решен проблемът, е необходимо минималната дълбочина на фарватера на реката през цялата година да бъде 2,5 метра.

 

По време събитието участниците, представители на десет държави, споделиха добри практики от иновативни проекти, предложиха и демонстрираха различни технически решения за модернизирането на флота, сред които прототипи за намаляване на вредните емисии, преминаване към възобновяеми и алтернативни горива, намаляване на енергоемкостта и др.

Френските участници представиха схемата за държавна помощ в подкрепа на корабоплаването, която действа при тях. Чрез специално създаден фонд на бизнеса се предоставя финансиране, с което се внедряват мерки за обновяване на флота и за използване на възобновяеми източници на енергия.

Споделеният опит ще бъде използван за създаването на модел за държавна помощ към сектора в цяла Европа. Това е необходимо, защото голяма част от съдовете, плаващи по вътрешните водни пътища са стари, секторът няма възможност за инвестиции, а за банките кредитирането на този сектор е неприемлив риск.

Водният транспорт е щадящ околната среда има и сериозен потенциал за растеж. Един от рисковете, които предстоят пред него, е въвеждането на нови ограничения на допустимите вредни емисии.


Още по темата