bg  |  en  |  ro  | 

Новини назад

Обявление

22.01.2019

Уважаеми членове на Българо-румънска търговско-промишлена палата,

С настоящото електронно съобщение Българо-румънска търговско-промишлена палата Ви уведомява, че се задейства процедура по чл. 21, ал. 10 от Устава на БРТПП, а именно – вземане на неприсъствени решения от oобщото събрание на организацията по следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна на дейността на сдружението от частна полза в обществена полза.
2. Промяна на целите на сдружението.
3. Отмяна на досега действащия устав на сдружението и приемане на нов.

Целта на гореизброените промени е постигане на по-голяма публичност и видимост на организацията, с цел оптимизиране на оперативната дейност.


Още по темата