bg  |  en  |  ro  | 

Новини от членовете назад

Ask for Accounting SRL се присъедини към нас

30.08.2018

Компанията извършва следните дейности:

1. Счетоводни услуги – ежемесечна регистрация на документи, както и централизирани записи на доставчици, клиенти и счетоводен мениджмънт в счетоводната програма Saga Software, представлява фирмите пред  държавните институции, декларира месечните такси за плащане пред Финансова администрация, изготвяне и подаване на данъчни декларации, подготовка и сертифициране на финансовите отчети (счетоводен баланс), изготвяне и представяне на тримесечни отчети за развитието на дейността на дружеството, изготвяне и подаване на платежни нареждания и др.

2. Услуги по администрация на персонала – регистрация на индивидуални трудови договори на служители, изготвяне и администриране на досиетата на служителите, изготвяне на документи, поискани от служителите (удостоверения, молби за отпуск, искания за болнични), представителство на компаниите по време на проверки от държавните институции

3. Икономическа консултация – финансов анализ, подготовка и проследяване на изпълнението на бюджета, анализ на риска, данъчна ефективност

По-подробна презентация на компанията (на английски)


Още по темата