bg | ro | en |

Новини назад

Българският сектор на металите, минното дело и металургията

28.11.2023

България е сред основните производители и износители в Европа на три суровини с критично значение за зеления преход и постигането на целите на Европейската зелена сделка. Това посочва в своето първо изследване на индустрията бизнес и новинарска агенция SeeNext.

Анализ на търговския баланс на страната в периода от 2020 г. до първата половина на 2023 г. показва, че макар България да е нетен вносител на медна и оловна руда, страната всъщност е сред основните износители на нерафинирана мед, която не може да бъде преработена тук поради специфичното си съдържание, а големите количества на произведено олово не покриват нуждите на вътрешното търсене.

Страната консистентно се нарежда сред големите износители, като от 2022 г. насам е между 67-мия и 74-тия персентил и за двете руди в световен мащаб. По отношение на мангана, България дори е нетен износител и в световен мащаб се нарежда между 68-мия и 71-вия персентил от 2022 г. насам. В допълнение, търговската динамика показва ограничена зависимост на България от внос на тези суровини от държави извън Европа през последните три години, в съзвучие с целите на Европейския съюз.

Анализът на финансовото представяне на сектора в периода 2020-2022 г. доказва и неговото структуроопределящо значение. През 2022 г. индустрията регистрира увеличение на оперативните приходи с 12% на годишна база. Въпреки по-ниската степен на растеж спрямо 2021 г., компаниите в индустрията поддържат стабилна траектория, достигайки общи оперативни приходи от 9.754 млрд. евро.

Индустрията на металите, минното дело и металургията е и един от секторите с разнообразно географско разпределние в България. Докато много сектори са концентирани основно в София и други големи градове на страната, големите играчи в металите, минното дело и индустрията често са насочени към по-малки градове и общини близо до суровините. Това от своя страна подпомага и развитието на тези региони. Анализ на социо-икономическото влияние на три големи компании от сектора показва, че те са основни двигатели на икономиката на общините, в които се намират основните им операции.

Секторът е и един от най-големите работодатели в страната с общо 20,764 заети лица през 2022 г. Броят на заетите е стабилен през целият период на анализ, включително и през кризисната 2020 г.

Методология
Докладът анализира 214 български компании, действащи в три сегмента на индустрия - добив на метални руди; производство на основни метали; и производство на металопроцесна техника.

Пълния анализ можете да намерите тук.


Още по темата