bg | ro | en |

Новини назад

Сертификтат за членство в БТПП

20.01.2021

Българо-румънска палата получи годишния сертификат, който удостоверява прякото  членство на организацията в Българската търговско-промишлена палата и през 2021 година. Участието ни позволява активно да се включваме в международни и национални бизнес форуми и срещи с представители на деловите среди, както и да ползваме предоставяните от Палатата специални пакети от многобройни и разнообразни полезни услуги.

Полезната информация, която получаваме от БТПП, свързана с дейността на нашите членове, споделяме с тях. Използваме и комуникационните канали на палатата, за да популяризираме наши събития и теми, по които активно работим.

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е независимо сдружение, което осигурява подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове. Чрез Палатата те получават възможност за обединяване на позициите си по решаването на въпроси, отнасящи се до дейността им.


Още по темата