bg | ro | en |

Офертен център назад

BG-0243

26.01.2022

Българска компания ПРЕДЛАГА висококачествени продукти от слънчоглед с приложение в животновъдството.

  • Високопроетинов шрот ВПШ, протеин 44% (при отглеждането на риба, птици и др.);
  • Нископротеинов шрот, НПШ, протеин 19% (за преживни животни);
  • Премикси (допълващи фуражи, премикси, минерали, витамини).

За допълнителна информация, моля свържете се с b.marinova@brcci.eu.


Още по темата

BG-0299

07.11.2023

още +

CH-0298

02.11.2023

още +