bg | ro | en |

Офертен център назад

BG-0248

12.02.2022

Българска фирма ПРЕДЛАГА изработка на биотехнологични инсталации за комбинирано, автономно производство на чисти и свръхевтини електроенергия, топлоенергия, биогорива, храни и др. продукти, на база бързорастящи живи организми, отглеждани върху рафтове, в хиперинтензивни оранжерийни условия на вертикални многоетажни аеропонни ферми.

Крайните продукти са свръхбързорастяща (един метър на ден) бамбукова биомаса (SGBB) за употреба като фураж или гориво - за пълна замяна на Въглищата в ТЕЦ-овете; като суровина за биогаз, биоетанол, биометан, биоводород, пелети; и като храна за масово производство на бързорастящи (10,000 пъти за 14 дни) BSF-Ларви (BSFL) с цел екстракция на мазнини (40%) от тях, и добив на горивно олио (OFO) и биодизел.

Единствени консумативи – вода и въздух.

За допълнителна информация и контакт с фирмата, моля свържете се с b.marinova@brcci.eu.


Още по темата

BG-0299

07.11.2023

още +

CH-0298

02.11.2023

още +