bg | ro | en |

Настоящи членове

БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ ЕООД

Разпространение на консумативи и оборудване, с което да се осигури качеството и безопасността на продуктите в хранително-вкусовата промишленост

 

КОНТАКТИ

Адрес: България, Сливен, ул. „Ст. Караджа“ 38А
Телефон: +359 44 624 777
Ел. пощаsales@biokom-trend.com
Интернет страницаwww.biokom-trend.com

Презентация на компанията