bg | ro | en |

Събития назад

Бизнес форум по линия на инициативата „Три морета“

22.08.2023

На 7 септември 2023 в Букурещ, Румъния ще се проведе бизнес форум по линия на Инициативата „Три морета“.

Инициативата „Три морета“(3SI) е платформа за подобряване на свързаността между дванадесет държави-членки на ЕС, разположени между Балтийско, Адриатическо и Черно море.

В контекста на продължителните и многобройни предизвикателства, предизвикани от войната, солидарността и стремежът на страните от инициативата „Три морета“ показват желание за намиране на иновативни модели за справяне с геополитическата ситуация. На фона на възникващите многопластови кризи бизнесът в региона се превърна в един от стълбовете на европейската устойчивост.

На бизнес форума в Букурещ на 7 септември 2023 г. страните, партньорите и инвеститорите ще бъдат призовани да погледнат отвъд настоящия контекст, отвъд негативните ефекти от военниия конфликт, пандемията, кризите на цените на енергията и прекъсвания на веригите за доставки и да предложат иновативни начини за възприемане и реагиране на икономическата реалност, възникваща в този геополитически контекст.

Целта на събитието е да бъдат представени големи проекти, със значимост за целия регион, както и да се развие дейността на Инвестиционния фонд на Инициативата „Три морета“. По време на бизнес форума ще бъде поставен фокус на секторите: енергетика/декарбонизация – възобновяеми източници и ядрена енергетика/, транспорт /железопътен и автомобилен/ и дигитализация/киберсигурност и изкуствен интелект/.

Желаещите фирми за участие в бизнес форума следва да се регистрират на следния линк: https://3seas.eu/participant-registration до 24 август 2023 г.


Още по темата