bg | ro | en |

Новини назад

Българо-румънска търговско-промишлена палата удостоява г-н Пламен Бобоков с титлата „почетен член“

11.01.2019


Българо-румънска търговско-промишлена палата удостоява г-н Пламен Бобоков с титлата „почетен член“ по случай неговия 50 годишен юбилей и 15 годишнината на организацията.

Съгласно устава на Палатата званието се връчва на личности с висока професионална подготовка и заслуги за постигане на целите и задачите на Палатата. Именно благодарение на личната инициатива на г-н Бобоков през 2003 година бе учредена Българо-румънска търговско-промишлена палата. Поемайки поста на неин пръв Председател на Управителния съвет, г-н Бобоков постави основите на дейността и международните отношения на организацията.

Сертификатът за почетно членство бе поднесен на г-н Бобоков през ноември 2018 в гр. София в знак на дълбоката признателност към системния принос и подкрепата му за насърчаване на двустранните икономически отношения между България и Румъния.

Управителният съвет, изпълнителният директор и екипът на Палатата благодарят на г-н Бобоков за вдъхновяващия пример и се надяват градивното му участие в дейността на Палатата да продължи и занапред.


Още по темата