bg | ro | en |

Събития назад

Защита на търговската тайна като ценен бизнес актив в условия на криза

16.04.2020

Организaтор: Център за професионално обучение към Българо-румънска палата

Лектор на обучението: Адвокат Сениха Рюстем - Софийска адвокатска колегия, икономист със специализация „Интелектуална собственост и бизнес“. Вижте повече за лектора тук

29.04.2020 г. - ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ (МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ)

Търговските тайни са ценни бизнес познания и ресурси, които носят пазарни предимства пред конкурентите и формират незаменими ресурси за своите притежатели. Проучванията показват, че всеки бизнес във всяка индустрия притежава поне една търговска тайна, като например икономически ценна информация относно:
  - разработени клиентски списъци след продължителни продажби;
  - данни от подготвяни или сключени договори;
  - стратегии за привличане на клиенти и финализиране на сделки;
  - процеси на ценообразуване, намаления, отстъпки и пр.;
  - планирани промоционални кампании;
  - системи за организиране на дистрибуторски мрежи;
  - критерии за набиране на персонал;
  - програми и методи за вътрешно-фирмени обучения;
  - данни за трудови възнаграждения, поощрения и бонуси;
  - информация относно данъчни проверки и ревизии;
  - потребителски имена и пароли за достъп до информационни ресурси;
  - кодове на компютърни програми;
  - компилация база данни;
 

При липса на цялостни и законоустановени мерки, бизнесът ви може да е
изложен на непрекъснат риск от неправомерно присвояване на поверителната
търговска информация, водещ до сериозни финансови загуби.

Ако не можете да защитите нещо, значи не го притежавате!

Научете как да се защитите!

ОСНОВНИ ТЕМИ И АКЦЕНТИ:

Модул 1: Защита на търговската информация като кризисен мениджмънт

Търговската тайна в дигиталната ера и динамика на промяната

Защита чрез установяване статут на търговска тайна 

Специфични мерки в ситуация на криза

Дискусия

Модул 2: Ползи и възможности за бизнеса при изпълнение на законоустановените мерки за защита на търговската тайна

 Превантивни мерки спрямо служители

Мерки спрямо конкуренцията и други недобросъвестни лица

Търговските тайни и иновациите

Алтернативни форми за използване на търговските тайни

Дискусия

 

ПЪЛНА ПРОГРАМА

Такса за участие и регистрация:

120 лв. без ДДС

Плащането се извършва по банков път, по фактура, която ще получите по е-мейл след регистрацията. На посочената цена се начислява ДДС.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ


Още по темата