bg | ro | en |

България

България се намира в Югоизточна Европа, разположена е в източната част на Балканския полуостров. Граничи на север с Румъния; на запад със Сърбия и Северна Македония; на юг с Гърция и на югоизток с Турция, на изток – с Черно море.

Език: Българите пишат на кирилица. Азбуката е много различна от латиницата и това значително възпрепятства разбирането на информацията от чужденците.

Валута: български лев. Левът е с фиксиран курс към еврото 1 Евро = 1.95583 лева.

Гражданите на ЕС не се нуждаят от виза, за да влизат и напускат територията на България с лична карта или паспорт за срок до три месеца. Когато отговарят на условията, произтичащи от законодателството на ЕС, те могат и да пребивават в Република България продължително за срок до пет години или постоянно, за което се издава удостоверение.

Знаете ли, че?

 • България е в Топ 10 на страните с най-бързата интернет връзка в света
 • Тя е сред трите европейските държави с най-богато културно и историческо наследство
 • В България има 54 университета, колежи и висши училища
 • Страната има едни от най-ниските данъци в Европа:
  * 0% корпоративен данък за инвестиции в райони с висока безработица
  * 10% корпоративен данък върху доходите
  * 10% данък върху доходите на физическите лица
  * 20% ДДС

 

Защо България е добро място за инвестиции?

 • Стратегическото местоположение в Европа, пресечна точка на 5 паневропейски транспортни коридора
 • Законодателство, хармонизирано с европейското, дава сигурност на компаниите и техните клиенти
 • Квалифицирани служители, които могат да общуват на различни  езици
 • Политическа и икономическа стабилност
 • Най-конкурентните бизнес разходи в ЕС
 • Фискална дисциплина
 • Добре развити индустриални зони
 • Бърз интернет с покритие навсякъде

 

Икономически профил на тема "Възможности за бизнес в България" (на английски език)

 

Презентационно видео за предимствата от инвестициите в България: