bg | ro | en |

Новини назад

Електронните услуги на Агенцията по кадастъра са с 30% по-евтини

12.11.2019

Елекронните услуги на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) са с 30% по-евтини от документите на хартиен носител, съобщават от българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Едни от най-често търсените услуги – издаването на скица на имот или схема на самостоятелен обект на хартия, струват 20 лв., а заявените и получени електронно – 14 лв. Предоставяните от АГКК електронни услуги са същите, като тези, които гражданите и бизнесът могат да получат на гише.

Най-бързият и удобен начин за заявяване и получаване е по електронен път, чрез Кадастрално-административната информационна система на кадастъра - https://kais.cadastre.bg/. Изготвянето на заявените на място или онлайн документи отнема едно и също време в зависимост от срока на услугата – обикновена (за 7 дни) или бърза (3 дни).

Министерството предупреждава, че за някои услуги е необходимо заявителят да се идентифицира с електронен подпис. Ако гражданите не разполагат с такъв, могат да получат заявения от тях документ в офис, където ще трябва да покажат необходимите документи – за собственост на имот или други, необходими за съответната услуга.

Cкиците на имотите вече са безсрочни. Инженери по геодезия също могат да издават скица на имот или схема на самостоятелен обект, като задължително условие за тях е за имат образователно-квалификационна степен „магистър“ и минимум 2 години професионален стаж в областта на кадастъра. Досега, освен от службите по геодезия, картография и кадастър, такива се предоставят също от общини, служби по земеделие и нотариуси.

Източник: https://www.investor.bg


Още по темата