bg | ro | en |

Новини назад

Агенцията по кадастъра в България продължава да работи както досега

29.03.2020

В периода на извънредното положение всички служби на Агенцията по кадастъра в България работят и обслужват „на гише“, като са взети необходимите предпазни мерки за служителите и гражданите. Достъпни са и онлайн услугите на Агенцията.

В електронен вариант гражданите могат да заявят скица на имот или схема на самостоятелен обект, удостоверения, да направят справка по кадастрална карта, да потърсят информация за имот или сграда само чрез въвеждане на адрес или чрез идентификатор, да получат извадка от архивен план и други. Предоставяните от Агенцията електронни услуги са същите като тези, които гражданите и бизнесът могат да получат на гише, но са с 30% по-евтини от документите на хартиен носител. Изготвянето на заявените на място или онлайн документи отнема едно и също време в зависимост от срока на услугата – обикновена, за която са необходими 7 дни, или бърза – в тридневен срок.


Още по темата