bg | ro | en |

Новини назад

Промени в Румъния от 1 януари

03.01.2023

От 1 януари 2023 г. минималната работна брутна заплата в Румъния се променя от 2 550 леи бруто на 3 000 леи бруто. Това означава, че нетната заплата става 1 863 леи. Според румънските власти над 2 милиона служители ще се възползват от увеличението на минималната заплата.

В строителството брутната минимална заплата ще бъде 4000 леи, което се равнява на 2340 леи нето.

Европейският съюз прие Директива за адекватна минимална заплата, която определя механизъм за изчисляване на минималната заплата. Тя трябва да бъде 60% от брутната медианна заплата и 50% от брутната средна заплата (покриването на т.нар. двоен праг), според Euractiv. Според Националния статистически институт (INS) средната брутна заплата през октомври в Румъния е била 6462 леи, така че минималната заплата трябва да бъде 3230 леи. Държавите от ЕС разполагат с две години, за да започнат да прилагат директивата.

Данъчни промени

Съгласно разпоредбите няколко данъка се увеличават от 1 януари:

 • ДДС за ресторантите и кетъринг услугите се увеличава от 5% на 9%;
 • ДДС върху газираните напитки се увеличава от 9% на 19%;
 • Ставката на ДДС от 5% в недвижимите имоти се ограничава само до един имот, чиято стойност не трябва да е по-висока от 600 000 леи, а размерът на жилищата площ да е до 120 кв.м. Над тези нива ще се плаща ДДС от 19%;
 • Премахва се фиксираната ставка от 40% от данък върху наемите. Тези, които печелят доходи от наем, ще плащат по-високи данъци;
 • Данък дивидент се увеличава от 5% на 8%;
 • За данък печалба се намалява прагът за микропредприятия от 1 милион евро на 500 000 евро. Така компаниите, които имат приходи под този праг, ще могат да плащат данък от 1% от оборота, но трябва да отговарят на няколко условия: да имат поне един служител, да не са неплатежоспособни и да имат приходи от консултантска дейност от максимум 20% от общия приход. Тези с доходи над 500 000 евро ще плащат 16% данък печалба;
 • Отпада специфичният данък в сектора на хотели, ресторанти и кафенета (ХореКа). Те ще трябва да преминат към данък печалба.
 • Бакшишът вече ще бъде част от общата сметка. Икономическите оператори имат задължението да предоставят на клиентите сметки, в които те ще могат да избират какъв бакшиш да оставят между 0 и 15%. Неспазването на закона ще доведе до глоби между 2000 и 4000 леи.

Източник: libertatea.ro

Други промени:

1. Новост в закона (OMFP 4634 от 2022 г.), свързан с прилагането на намалената ставка на ДДС от 9%, се отнася за доставка на торове и пестициди от вида, обичайно използван в селскостопанското производство, семена и други селскостопански продукти, предназначени за посев или засаждане, както и за предоставяне на услуги на типът, който се използва нормално в селскостопанското производство. Съгласно OMFP 4634 от 2022 г. стоките, които отговарят на понятието торове, пестициди и други посадъчни материали, могат да бъдат намерени под следните кодове:

 • торове, попадащи в код 3101 00 00;
 • семена и други селскостопански продукти, предназначени за посев или засаждане, които попадат в кодове 0601, 0602, 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10, 1001 11 00, 1001 91, 100 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 70 00, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209;
 • торове, попадащи в кодове 3102-3105 90 80;
 • пестициди, включени в кодове 3808 52, 3808 59, 3808 61, 3808 62, 3808 69, 3808 91, 3808 92, 3808 93, 3808 99 10.

Ако продуктите попадат в тези тарифни кодове, за тях ще се прилага ставка от 9% ДДС за доставка на територията на Румъния.
Източник: legestart.ro

 1. Данъкоплатците могат да се освободят от данъка върху реинвестираната печалба, считано от 1 януари 2023 г. Облекчението се прилага за инвестиции в „активи, предназначени за обновяване“. Освобождава се от данък печалбата, инвестирана в:
 • технологично оборудване;
 • в производствената и преработвателната дейност;
 • в преустройство, електронни компютри и периферно оборудване, машини и битови, контролни и фактуриращи устройства, в компютърни програми, както и за правото на използване на компютърни програми, произведени и/или закупени, включително въз основа на договори за финансов лизинг, и въведени в експлоатация, използвани за целите на стопанската дейност.

Източник: legestart.ro

 

 


Още по темата