bg | ro | en |

Новини назад

Важни промени в Закона за търговските дружества в Румъния

07.01.2020

Румънският Закон за търговските дружества претърпя важни и съществени промени, но преди да влязат в сила, те трябва да бъдат одобрени от президента, а финалният вариант да бъде обнародван в Държавен вестник.

  1. Премахната е разпоредбата, според която физическо или юридическо лице може да бъде едноличен съдружник (едноличен собственик на капитала) само в едно дружество с ограничена отговорност. След обнародването, физическите лица ще могат да бъдат еднолични съдружници в неограничен брой дружества с ограничена отговорност.
  2. Премахната е разпоредбата,  според която на един адрес могат да се регистрират повече фирми, само ако всяка от разполага със собствено помещение. След обнародването, броят на фирмите в определена сграда  вече няма да бъде ограничен до броя на наличните помещения.
  3. Отпада съгласието на съседите за регистрацията на адрес на дружествата, които НЕ развиват дейност на адреса на седалището. То се заменя от декларация на собствена отговорност на управителя.

Още по темата