bg | ro | en |

Информация за румънска компания

Ако вече развивате бизнес в Румъния или сте обмисляли такава възможност през годините неминуемо сте се сблъсквали с истории за забавени плащания, некоректност и провалени сделки.

Подобни неприятни казуси се случват навсякъде по света и могат да се избегнат до известна степен чрез сключването на предварителни договори, застраховка на плащанията и други способи.

Най-първата стъпка обаче е изборът на надежден партньор.

Познавате ли в детайли фирмата, с която започвате работа? Знаете ли дали тя е в процес на растеж ли е или търпи текущи загуби? Какви финансови резултати постигат в последните 5 години? Какъв персонал поддържа и има ли към момента или в миналото заведени съдебни дела срещу тази фирма?

Българо-румънска палата вече 16 години помага на фирми като вашата да намерят отговори на тези въпроси и да работят успешно в Румъния с доказано професионални и сериозни партньори.

НИЕ МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ!

Използвайки богатия си опит, достоверни източници на публична информация и специализирани платени регистри ние ще ви помогнем да вземете информирано решение що се касае до нови бизнес контакти от Румъния.

В рамките на 3 работни дни от подаването на заявката ви за проучване получавате подробен доклад на български език, съдържащ информация за:

 • представляващо лице
 • контактни данни
 • защитени търговски марки
 • брой служители (средносписъчно за последните 5 години)
 • финансови показатели за последните 5 години, които включват всички показатели, включени в ОПР (приходи, активи, разходи за персонала, вземания, задължения)
 • задължения към бюджета
 • информация за брой, вид, ищци по заведени съдебни реша, съдебни решения в полза или срещу фирмата
 • клонове и свързани предприятия;

 
ПРЕДИМСТВА

 1. Информираното решение намалява риска от работа с неподходящ партньор.
 2. Спестявате време, лутайки се в огромния обем от информация от различни източници
 3. Получавате достоверна информация от специализирани регистри, без да се налага да плащате скъпи годишни абонаментни такси.
 4. Подготвени сте с конкретни цифри и казуси при воденето на търговски преговори.