bg | ro | en |

Новини назад

Круизните пътувания по Дунав са преустановени

20.03.2020

Pro Danube International Austria – дългогодишен партньор на Българо- румънска палата в проектите и дейностите, свързани с корабоплаването по река Дунав, предоставя актуална информация за състоянието на трафика по река Дунав към 18 март.  

От Германия до Украйна изцяло са преустановени круизните дейности за неопределено време.

Транспортът на товари се извършва без рестрикции за чужди оператори в Германия, Австрия, Словакия, Унгария, България, Молдова и Украйна, като с изключение на Германия и Австрия, във всички останали държави има забрана за чуждестранните екипажи да слизат на брега.

Хърватия, Сърбия и Румъния са наложили редица забрани за чуждестранните карго оператори, на екипажите не е разрешено да слизат на брега в пристанища Калафат, Гюргево и Молдова Нова, а корабните ревизии могат да се извършват само в точно определени пристанища във всяка от трите държави. Пристанищните оператори по цялото протежение на река Дунав работят нормално.

Ако транспортът по Дунав е свързан с дейността на вашата фирма, ви съветваме регулярно да се информирате за промените в отделните държави, а ако желаете да дадете сигнали и препоръки, можете да го направите през Транснационалния онлайн инструмент за докладване на сигнали и споделяне на добри практики: PDI Administrative Barrier Reporting Tool, създаден по проект ДАНТЕ и ежедневно допълван от всички оператори по вътрешния воден път.


Още по темата