bg | ro | en |

Новини назад

Ограничения в Румъния заради коронавируса

09.03.2020

От понеделник (9 март 2020 г.) са в сила решенията на Националния комитет за специални извънредни ситуации в Румъния за ограниченията за движение от и към държавите, засегнати от заразата с коронавируса:
 

  • Отменени са всички полети до и от Италия. Също така, въздушните оператори имат задължението да съобщят на румънските граждани, които ще се качат на самолети от Италия, Китай, Иран и Южна Корея в Румъния, че ще влязат в карантина на територията на Румъния.
  • Авиокомпаниите имат задължението да не допускат качване на борда на лица, различни от румънски граждани, идващи в Румъния, със прикачване, от Италия, Китай, Иран и Южна Корея.
  • Румънски граждани, пристигащи в страната чрез сухопътни гранични пунктове, идващи от или преди това пътуващи до Италия, Китай, Иран и Южна Корея, влизат в карантина на територията на Румъния.
  • Достъпът на чуждестранни граждани, които идват в Румъния от Италия, Китай, Иран, Южна Корея, независимо от използвания транспорт, е разрешен само при задължителна карантина или самоизолация, според случая.
  • Товарните превози с най-малко 3,5 тона са освободени от ограниченията за движение, наложени с решението на CNSSU от 8 март, по отношение на достъпа до територията на Румъния.
  • Горните ограничения се отнасят и за морския и речния транспорт.


Също така, от неделя, 8 март, са наложени следните ограничения:
 

  • Публичните или частните събития в открити или затворени пространства са забранени, ако броят на участниците е по-голям от 1000 души. Тази мярка е задължителна на национално ниво и не подлежи на договаряне, изключения, не може да бъде отложена.
  • Събитията, които събират по-малък брой хора, могат да се организира ти проведат само след получаване на одобрението от местните служби за обществено здраве.
  • Решението дали ще се проведе или отложи дадено събитие, ще бъде взето след  анализ, който отчита естеството на събитието, възрастовата група на участниците, начина, по който участниците пристигат на събитието и продължителността на пътуването до събитието.

Тези решения са валидни до 31 март на цялата територия на Румъния, като има възможност за удължаване на действието им, в зависимост от развитието на ситуацията.


Още по темата