bg | ro | en |

Новини назад

Мерки на румънското правителство в подкрепа на бизнеса

23.03.2020

Румънското правителство прие пакет от мерки, с които да подпомогне местния бизнес да се справи с последиците от коронавируса. Мерките бяха публикувани в неделя (22 март) в Държавен вестник и вече са в сила. Информацията любезно ни бе предоставена от нашите членове - счетоводната кантора Ask for accounting SRL и преводаческата агенция РоМондо.

1. До 30 юни 2020 г. се удължава срокът за плащането на данъците върху сгради, терени и превозни средства, като се запазва отстъпката от 10% при плащане на цялата сума до тази дата.

2. Удължава се срокът за предоставяне на облекчения от типа данъчна амнистия и преструктуриране за периода между 1 февруари 2020 г. – 31 юли 2020 г., при подаване на заявление до 30 октомври 2020 г.

3. За периода на извънредното положение и още 30 дни след неговото прекратяване няма да се начисляват лихви и наказателни плащания по дължимите данъчни задължения.

4. Временно прекратяване от данъчния орган или от трети страни под запор на мерките по принудително изпълнение за периода на извънредното положение и още 30 дни след неговото прекратяване.

5. Внимание, НЕ се удължава срокът за подаване на данъчните декларации, нито плащанията по тях за периода на извънредното положение.

6. Малките и средните предприятия, които са спрели изцяло или частично дейността си и имат сертификат за извънредна ситуация, издаден от Министерството на икономиката, ще могат да се възползват от отлагане на плащането на комуналните услуги и наема за седалището на фирмата и допълнителните офиси. Към момента на настоящата публикация, няма предписания относно  условията, при които ще се издават тези сертификати.

7.Малките и средни предприятия ще могат да се позоват на клаузата за непреодолима сила по действащите договори само след опит за предоговаряне и адаптиране на договорните клаузи, като се вземат предвид извънредните условия, произтичащи от извънредното положение.

8. Допълнителни регламенти относно непреодолимата сила и договорните отношения.

9. Малките и средни предприятия няма да дължат наказателни плащания по договорите с публичните власти за периода на извънредното положение.

10. Упоменават се професиите от обществен интерес: нотариуси, адвокати, съдебни изпълнители, лични лекари, стоматолози. Очаква се правителствена наредба, която да уточни критериите за дейността им. Те няма да могат да ползват социално подпомагане.

11. Срокът за подаване на декларацията за действителен собственик се удължава с 3 месеца от датата на прекратяване на извънредното положение. Спира се подаването на тази декларация за периода на извънредното положение.

12. Ще се предоставят финансови облекчения по програма IMM INVEST. По-късно ще е налична допълнителна информация.

13. Допълнителни предписания относно прилагането на Закон 19/2020 за неработните дни за родителите за периода, през който учебните заведения са временно затворени. По-късно ще е налична допълнителна информация.

14. Допълнителни предписания относно обезщетения при временно спиране на дейността (техническата безработица), съгласно Спешна правителствена наредба 30/21 март 2020. 


Още по темата