bg | ro | en |

Новини назад

Какви компенсации могат да ползват румънските служители

23.03.2020

Служителите в Румъния ще могат да получават обезщетение по време на извънредното положение в страната, ако индивидуалните им трудови договори бъдат прекратени временно от страна на работодателя. Компенсациите са от минимум 75% от основната брутна заплата, но не повече от 75% от средната брутна заплата в страната и ще се поемат от бюджета за осигуровки за безработица.

Ще могат да се възползват служители, чиито работодатели са в някоя от следните ситуации:

        a) Прекъсват дейността си изцяло или частично по време на извънредното положение и притежават сертификат за извънредни ситуации, издаден от Министерството на икономиката.

      b) Намаляват дейността си и нямат финансовия капацитет да гарантират изплащането на всички заплати. Работодателите могат да се възползват от компенсации за не повече от 75% от служителите си. Плащането ще се извършва въз основа на декларация на собствена отговорност, в която се посочва, че приходите им са намалели с 25% в сравнение със средното за януари - февруари 2020 г. и нямат финансовия капацитет да плащат заплати на всички служители.

Компенсацията ще подлежи на облагане с данък върху доходите, CAS (здравни осигуровки) и CASS (социални осигуровки) и ще се изплаща от работодателя от инкасираните компенсации. Няма да се дължат CAM (трудови осигуровки).

Заявлението за опускане на компенсация се подава по електронен път до бюрата по безработица, придружено от списък на лицата, които ще се възползват, подписано от законния представител.

Изплащането на сумата ще се извършва въз основа на подаденото заявление, не по-късно от 30 дни след неговото подаване. Документът се подава през текущия месец за изплащане на компенсацията за предходния месец.

Други специалисти (тези, които управляват предприятие в съответствие с чл. 3 от Гражданския кодекс), които нямат статут на работодатели и частично или напълно прекъсват дейността по време на извънредно положение, ще могат да ползват компенсация, равна на минималната брутна работна заплата в страната.

Информацията ни бе предоставена любезно от нашите членове - счетоводната кантора Ask for accounting SRL и преводаческата агенция РоМондо.

Още по темата:
Мерки на румънското правителство в подкрепа на бизнеса
Облекчения за бизнеса в Румъния по време на извънредното положение


Още по темата