bg | ro | en |

Новини назад

В Румъния официално отлагат плащането по банкови заеми до 9 месеца

31.03.2020

В Държавен вестник на Румъния беше публикувана спешна наредба за отлагане на плащанията по банкови кредити. Тя предвижда, че банковите кредити могат да бъдат спрени, по желание на клиента, до 9 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. Максималният период на кредит, предвиден в правилата на кредиторите, може да бъде превишен с период, равен на продължителността на спирането на задължението за плащане.

За да се възползват от мярката, клиентите следва да отправят искане до банките на място в техните офиси, по поща или ел. поща, посочени в договора за кредит или чрез друг канал на банката, но не по-късно от 45 дни след влизането в сила на тази наредба.

Компаниите, които могат да се възползват, трябва да отговарят на следните кумулативни условия:

1. Преустановяват дейността си изцяло или частично в резултат на решенията, издадени от компетентните органи по време на извънредното положение и притежават Сертификат за извънредно положение, издадено от Министерството на икономиката, въз основа на декларация за собствена отговорност, че приходите им са намалели с минимум 25% през март 2020 г. спрямо средното за януари - февруари 2020 г.

2. Фирмата не е неплатежоспособнa към датата на искането за отлагане на кредита.

В наредбата са заложени облекчения и за физическите лица.


Още по темата