bg | ro | en |

Новини назад

Първи резултати от съвместните усилия по проект Данте

04.05.2020

В дните, когато звезда на кампанията на транснационална програма Дунав „Проект на седмицата“ е проект ДАНТЕ - подобряване на административните процедури и процеси свързани с транспорта по река Дунав, с радост можем да се похвалим, че нашите усилия продължават да дават осезаеми резултати.

Година след официалния край на ДАНТЕ, вече е факт, че Унгария, Хърватия и Сърбия въведоха формулярите DAVID в процедурите си за контрол, като по този начин замениха националните документи, прилагани дотогава. От първото тримесечие на 2020 г. формите са приложими по време на проверките за граничен контрол по река Дунав и могат да бъдат изтеглени от страниците на съответните ресорни министерства във всяка от държавите:

  • Унгария (от 01. февруари 2020 г.)
  • Хърватия (към 01. февруари 2020 г.)
  • Сърбия (от 01. март 2020 г.)

Румъния, България, Украйна и Молдова възнамеряват да ги последват най-късно до края на 2021 г.

Като партньор в международния консорциум, Българо-румънска палата се превърна в пример за изключителна координация и медиация между заинтересованите от корабоплаването по Дунав български администрации и бизнес оператори, които седнаха за първи път от дълго време заедно на една маса. В резултат на усилията ни в България и тези на партньорите ни от останалите Дунавски държави, бяха изготвени, обсъдени, утвърдени и хармонизирани 3 от най-често използваните форми по реката (формулярите за пристигане и заминаване, списъците на екипажа и списъците на пътниците). Един от големите успехи в рамките на проекта е, че DAVID навигационните стандартни форми бяха предложени за съгласуване на ниво Европейска комисия и прилагането им на национално ниво беше препоръчано от транспортните министри на Дунавския регион в рамките на срещата им на 3 декември 2018 г. в Брюксел.

Проект ДАНТЕ е широко признат на европейско ниво и инициативите на проектния консорциум успяха да окажат положително влияние върху предизвикателствата и възможностите пред цялостното развитие на водния транспорт в Дунавския регион. В този смисъл преработеният план за действие на Стратегията на Дунавския регион (EUSDR) е интегрираният отговор на общите усилия като актуализира и концентрира дейностите и резултатите от вече осъществени ключови проекти, сред които и ДАНТЕ, поставя ги в стратегически контекст и предоставя връзки за „вграждането“ им и в други програми.


Още по темата