bg | ro | en |

Събития назад

Възможности за круизната индустрия по Дунав

31.10.2022

Българо-румънска търговско-промишлена палата организира среща-дискусия, посветена на възможностите за развитието на круизната индустрия по река Дунав.  Форумът ще се проведе на 17 ноември в хотел Космополитан в Русе. Ще бъде направен преглед на съществуващите към момента круизи, които включват програми по Долен Дунав и какво предлага България като туристически продукт. Ще бъде споделен опитът на Румъния и как северната ни съседка развива този вид транспорт. Очакваме представители и от Молдова.

Работната среща е третата от серия кръгли маси - дискусии, които се провеждат в Горен, Среден и Долен Дунав рамките на проект „ДИОНИСУС –Интегриране на интелигентни и устойчиви мултимодални и интермодални транспортни вериги в Дунавския регион“, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г.

Семинарът за Долен Дунав, чийто домакин е България, има за цел да засили партньорството между държавите в този регион като предостави платформа за дискусия, която да обедини отделните цели, политики и подходи на работа в областта на речната круизна индустрия и да послужи като основа за общ план за Дунавския регион.

Поканени за участие са всички заинтересовани страни – Изпълнителна агенция Морска администрация, местни власти, представители на пристанищата в България и Румъния, туристически фирми и др., с които заедно да обсъдим възможностите за развитието на пътническия и круизен транспорт по реката, да споделим добри практики и получим предложения за подобряване на съществуващата среда.

Можете да се регистрирате до 11 ноември 2022 г.  тук: forms.gle/55quSLA72yV5rLXP6

За проекта:

Проектът се ръководи от Pro Danube Romania, финансиран е от Транснационална програма Дунав и е продължение на проект DAPhNE, реализиран по същата програма. Периодът на изпълнение е от месец юли 2020 г. до декември 2022 г. Целта на ДИОНИСУС е да реши основните регионални предизвикателства в планирането и управлението на пристанищната инфраструктура, за да се улесни интеграцията на Дунавския регион към интелигентните и устойчиви мултимодални транспортни вериги.

Подобряването на пристанищната инфраструктура и предоставяните от нея услуги, е от решаващо значение за намаляване на транспортните разходи. Това ще увеличи свързаността, ще улесни търговията и ще стимулира търговските потоци в Дунавския регион.

Развитието на пристанищата е силен инструмент и катализатор за стимулиране на икономическия растеж и създаване на работни места в Дунавския регион. Сред основните цели на проект ДИОНИСУС е и разработването на конкретни планове за развитие на круизната индустрия по реката, както и да даде препоръки за експлоатация и бизнес оперативни модели за няколко стратегически подходящи пристанища в Дунавския регион. Целта е да се улесни тяхната интеграция в мулти и интермодалните транспортни вериги, както и да се подобрят техните транспортни връзки с  вътрешността и с останалите пристанища. Всички планове за развитие ще бъдат разработени в съответствие с националните икономически стратегии и регионални планове за развитие и ще отговарят на дългосрочните стратегии и инвестиционни планове за дейността на избраните пристанища.

Повече информация за проекта можете да намерите тук.

 


Още по темата