bg | ro | en |

Новини назад

Българо-румънска палата е сред учредителите на Дунавски дигитален иновационен хъб

22.02.2021

Задачата на Дунавския иновационен хъб е да подпомага дигиталната трансформация на съществуващите професии, да съдейства при създаването на цифрови мрежи, да развива различни споделени изследователски и образователни инфраструктури.

Сдружението бе създадено по инициатива на Русенския университет "Ангел Канчев", в партньорство с Българо-румънска палата, Русенската търговско-индустриална камара, Община Русе, АДО "Дунав" и ключови ИТ-компании. Изпълнителният директор на Палатата Елеонора Иванова е член на Контролния съвет на новосъздадената структура.

Дунавският дигитален иновационен хъб ще съдейства на фирмите и публичните власти от Северен централен район по пътя им към интелигентна специализация чрез иновации и цифровизация на процесите в тях. Хъбът ще предоставя отворен достъп до технологичен, експертен опит и експериментални мощности, споделени работни пространства и отворени бази данни, както и консултантски услуги за прединвестиционни проучвания, анализ оценка и тестване на инициативи и продуктови иновации.


Още по темата