bg | ro | en |

Новини назад

Връзката на дунавските пристанища с вътрешността на Европа

07.07.2020

Превозът на товари и пътници по различни европейски дестинации и ролята на пристанищата по река Дунав обединяват участниците в проекта ДИОНИСУС, който стартира в началото на месец юли. Сред партньорите в него е екипът на Българо-румънска палата, който ще си сътрудничи с компетентни организации и пристанища по цялото протежение на Дунав.

ДИОНИСУС е насочен към специфичната възможност, която предоставя река Дунав – превоз на товари и пътници по различни европейски дестинации, но не само от крайбрежните градове, а и от вътрешността на държавите, през които преминава. В рамките на 30 месеца участниците ще направят анализ на вътрешния воден транспорт, ще идентифицират недостатъците в сухопътния достъп до дунавските пристанища и ще обобщят какви са необходимите инвестиции, за да бъдат създадени мулти- и интермодални терминали за връзка с пристанищата.

Проектът е финансиран от програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“, а водещ партньор е Про Данюб Румъния.


Още по темата