bg | ro | en |

Новини назад

Успешно първо събитие по проекта ДИОНИСУС

18.11.2020

Началната среща на проекта "ДИОНИСУС - Интеграция на умни и устойчиви мултимодални и междумодални транспортни вериги в Дунавския регион" се състоя на 8 октомври и събра повече от 117 представители от Дунавския регион: оператори на флота, министерства, регионални и местни власти, компании, Търговски камари и асоциации за подкрепа на бизнеса, както и други, заинтересовани от развитието на транспорта по вътрешните водни пътища на ЕС.

По време на събитието бяха представени партньорите в консорциума ДИОНИСУС, основните работни пакети и дейности, както и инструментите за комуникация със заинтересованите страни до края на проекта. Представени бяха и предстоящите събития.

Основната цел на проекта е да интегрира Дунавския регион в интелигентни и устойчиви, мулти- и интермодални транспортни вериги за товарни и пътнически потоци. Съществен елемент е развитието на реката и морските пристанища на Дунавския регион в логистични центрове, както и определяне на приоритетни места за индустриални инвестиции.

Бихме искали да благодарим специално на нашите лектори - г-жа Ана Леганел, ръководител на проекта ДИОНИСУС от Съвместния секретариат на транснационалната програма Дунав, г-жа Кристина Кук от румънското министерство на транспорта, инфраструктурата и комуникациите, представляваща приоритета на EUSDR Зона 1а, капитан Салма Бела - председател на консултативната група за Дунавската мрежа на пристанищата, г-н Костел Станка, генерален директор на Националната компания за администрация на морските пристанища SA Констанца, г-н Желко Милкович от Международната комисия за басейна на река Сава, г-н Тури Фиорито от EFIP и г-н Робърт Рафаел - генерален секретар на Pro Danube International.

Презентациите от събитието можете да изтеглите тук.


Още по темата