bg | ro | en |

Събития назад

Семинар за контейнерните линейни услуги по проекта ДИОНИСУС

03.12.2020

Проектът ДИОНИСУС предлага интегриран интердисциплинарен подход към стратегическото инфраструктурно планиране за устойчиво развитие на пристанищата в Дунавския регион. Общата му цел е да се улесни интеграцията на Дунав в мултимодални и интермодални системи за товарен и пътнически транспорт.

Проектът ще извърши многопластова оценка на различните нива на планиране и управление на инфраструктурата в съответствие с пазара на транспортните услуги по вътрешните водни пътища, съществуващите реалности, с особен акцент върху свързаните с Дунав пристанищни инфраструктурни нужди. Ще бъдат дефинирани и приложени конкретни инструменти и взаимодействия за обучение в подкрепа на пристанищния сектор и специални политики, допринасящи за по-добри рамкови условия за пристанищни инвестиции. Това ще доведе до по-ефективна и устойчива транспортна система на Дунавския регион.

Проектът ще даде своя принос за бъдещето на политиката на TEN-T мрежата чрез оценка на настоящите и бъдещите нужди на транспортната инфраструктура на ниво пристанища и транспортни коридори. Ще бъдат изготвени още препоръки и консолидиран стратегически план за съответствие на регионалните планове за икономическо развитие с транспортната инфраструктура.

Поради специфичния контекст на COVID-19, първият семинар за контейнерните линейни услуги ще се проведе като онлайн публично събитие на 10 декември. Семинарът ще събере партньорите в проекта, асоциираните партньори и външни заинтересовани страни. Целта на събитието е да идентифицира компаниите, които имат желание и интерес за съживяване и развитие на контейнерните линейни услуги по река Дунав. Освен специализираните партньори по проекта, които ще внесат своя опит в дейностите по транспорт по вътрешните водни пътища (пристанищни власти, собственици на кораби, пристанищни оператори, консултантски компании), събитието ще събере още изследователи (морски и транспортни университети), представители на организации за подкрепа на бизнеса и лица, вземащи решения (транспортни министерства).

За регистрация: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Workshop10dec2020

Онлайн събитие, 10 December 2020

10:00-13:00 (CET)


Още по темата