bg | ro | en |

Новини назад

Доклад за автомобилната индустрия в Югоизточна Европа

26.04.2024

SeeNext представя новия доклад за автомобилната индустрия в Югоизточна Европа, в който прави цялостен анализ на сектора за три от най-големите икономики в региона - Румъния, България и Сърбия. В тях съвкупните приходи на автомобилната индустрия достигат 39,5 млрд. евро за 2022 г.

Докладът включва:

  • изчерпателен анализ на напредъка в областта на инфраструктурата за алтернативни горива, както и планираните средносрочни и дългосрочни цели;
  • преглед на новите регистрации на електрически превозни средства;
  • финансов анализ, обхващащ резултатите на 593 основни автомобилни компании в периода 2020-2022 г.;
  • преглед на най-значимите инвестиции и сделки по сливания и придобивания във всяка от трите държави през последните 12 месеца.

Можете за изтеглите доклада от този линк:

https://seenext.org/reports/automotive-industry-in-southeast-europe-2024-edition/?utm_source=promo-email&utm_medium=button1&utm_campaign=autosee2024.


Още по темата