bg | ro | en |

Новини назад

Dunlop Mills, добре дошли!

25.10.2022

Dunlop Mills SRL е румъно-британска счетоводна и одиторска компания, основана в Румъния през 1999 г. вече с над 20-годишен опит. Фирмата обслужва над 150 различни по мащаб клиенти – от малки местни предприятия до големи международни компании от повече от 20 различни държави.

Dunlop Mills SRL няколко години е отличавана като най-добрата национална компания от организацията на професионалните счетоводители в Румъния и е едно от най-реномираните счетоводни дружества в страната.

Екипът на Dunlop Mills SRL е съставен основно от дипломирани счетоводители, както и от експерти с необходимата за работата им професионална квалификация.

Служителите имат различни образователни и научни степени, както и сертификати, издадени от професионални организации, доказващи техните компетенции - докторска степен, MBA, CECCAR и др. Техният разнообразен опит позволява на Dunlop Mills SPL да подкрепя компаниите в различните им дейности и да отговаря на специфичните им нужди.

В бизнес средата, която непрекъснато се развива, целта на Dunlop Mills SRL е да осигури истинска „добавена стойност“ към бизнеса на своите клиенти, като тяхното дългосрочното развитие и растеж са основен приоритет на дружеството.

Повече за услугите вижте в презентацията.


Още по темата