bg | ro | en |

Новини назад

Потребителите не са „закрепостени“ към ЕРП, могат да се присъединяват и към електропреносната мрежа

26.02.2021

Върховният административен съд (ВАС) сложи край на продължилия няколко години спор между „БМФ порт Бургас“ и „Електроразпределение Юг“ (ЕР Юг). Върховните съдии потвърдиха решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране и на Административен съд София-град, че електроразпределителното дружество трябва да спре да начислява цена за пренос и достъп по разпределителната мрежа на „БМФ порт Бургас“, като това е трябвало да стане още през ноември 2016 г.

„Окончателното решение на ВАС по казуса на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД е от фундаментално значение за целия енергиен пазар в България", коментира адвокат Миглена Пенева от адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и ко“, която представлява „БМФ порт Бургас“. И още: "Съобразявайки се изцяло с Решението на СЕС по дело С-31/18, ВАС потвърждава, че потребителите, присъединени към електрическа мрежа на ниво средно напрежение, могат да избират дали да са присъединени към оператор на електроразпределителната или преносната мрежа, при наличие на съответните технически условия. С приемане на решението на ВАС по този казус, ще може да се сложи край на дългогодишни спорове между операторите на електроразпределителни мрежи и независимият преносен оператор относно принадлежността на определени елементи към една или друга мрежа. По този начин се утвърждава възможност за избор от крайните потребители към кой мрежови оператор да се присъединят, която до сега се считаше за напълно изключена.“

Цялата статия четете тук: https://bit.ly/2PbSzsV.


Още по темата