bg | ro | en |

Настоящи членове

ЕЛЛЕА Глобъл партнърс

Консултантски услуги по управление на проекти и програми, финансирани от ЕС

 

КОНТАКТИ:
Адрес: България, гр. Русе, ул. "Дондуков-Корсаков" 19
Телефон: +359 82 50 76 06 
E-mail: info@elleaglobalpartners.com
Web: https://elleaglobalpartners.com