bg | ro | en |

Настоящи членове

ЕЛЛЕА ЕООД

Консултантски услуги по управление на проекти и програми, финансирани от ЕС

 

КОНТАКТИ

Адрес: България, гр. Русе, ул. "Дондуков-Корсаков" 19
Телефон: +359 82 50 76 06 
Ел. пощаoffice@elleya.eu
Интернет страницаwww.elleya.eu