bg | ro | en |

Новини назад

EURES обучения за по-добро сътрудничество с европейската мрежа

05.11.2020

Двама представители на Българо-румънска палата участваха в онлайн обучение, свързано с EURES дейностите на национално ниво. Поводът е включването на организацията ни като първи български партньор на европейската мрежа за професионална мобилност. Сред темите, които бяха обхванати по време на обучението бяха:

  • Информация за системата на EURES: какво се изисква от членовете и партньорите; какви възможности имат спрямо сключените споразумения – предоставяне на услуги/СРМ/достъп до EURES портала и др.;
  • Информация за системата за измерване на изпълнението (т.нар. PMS), данни за която се предоставят от всички членове и партньори;
  • Информация за програмния цикъл, за който се подава обобщена информация за планирани действия на национално ниво към Европейския координационен офис;
  • Информация за основни услуги на EURES – сайта www.eures.bg, EURES Портала за професионална мобилност, EURES съветниците; платформата за онлайн трудови борси, социални медии и др.

Освен в национално обучение, екипът ни участва и в 2 онлайн трейнинга на Европейско ниво с организации в мрежата от цяла Европа - “Transnational Projects Workshop” и “Smart collaboration for job mobility”. Колегите ни се включиха активно в обучителните сесии, осъществиха контакти с европейски представители на мрежата и получиха сертификати в края на всеки курс. Припомняме, че като EURES партньор можем да ви съдействаме безплатно да обявите свободните работни места във Вашата компания или организация - в България, Румъния или друга европейска държава. Вижте как: https://brcci.eu/brtpp-eures


Още по темата