bg  |  ro  |  en  | 

Нашите събития назад

Възможности за финансиране на малкия и среден бизнес

18.02.2019

Българо-румънска търговско-промишлена палата, съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие, Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете) и Хюманконсултинг ЕООД организират информационната среща „Финансови инструменти за малкия и среден бизнес“.
 

Събитието е подходящо за собственици, управители и друг ръководен персонал на малки и средни компании  с дейност в производствената сфера, селското стопанство и част от услугите. Ще бъдат представени актуални възможности за финансиране чрез механизмите и програмите, управлявани от европейските структурни и инвестиционни фондове.

В рамките на няколко часа с нас ще бъдат експерти от няколко национални институции, които ще направят своеобразен обзор на разнообразните източници за безвъзмездно финансиране на фирмите през 2019 г.
 
Представителите на Европейската банка за възстановяване и развитие ще разкажат за програмата, която финансира експертна помощ за фирмите в много различни области като маркетинг и ПР, предпроектни проучвания, технологични консултации, проучване на нови пазари, финансов консултинг, подготовка за въвеждане на ИСО, инженерингови решения и др.
 
Екип от „Фонда на фондовете“ за първи път в Русе ще представи пред аудиторията новите инструменти за финансиране чрез дялово участие, в т.ч. фонд за рисков капитал, фонд за начално финансиране, фонд за растеж и т.н.
 
Колегите ни от Хюманконсултинг – експерти по безвъзмездно финансиране – ще споделят всички възможности за 2019 г. в България, от които компаниите могат да се възползват при закупуването на ново оборудване, обучението на хората, които работят за тях, наемането на нов персонал и т.н.  
 
Срещата ще бъде изключително практически ориентирана, а след нея ще имате възможност за индивидуални срещи с говорителите.
Освен за фирмите от реалния бизнес, събитието ще бъде полезно и за обучителни центрове и консултантски компании, които имат експертизата и биха желали да работят с ЕБВР или като доставчик на услуги по оперативните програми на ЕС.
 
 
Срещата ще се проведе на 19 февруари, от 13:00 часа в Зала 1 на Областна администрация, гр. Русе.
 
ПРОГРАМА
 
13:00–13:30          Посрещане на гостите и регистрация

13:30–14:00         „Искате да получите точната експертиза за Вашия бизнес? Ние знаем как!“ - представяне на програма „Подкрепа за Малкия бизнес“ - Мирослав Стоянов, Европейска банка за възстановяване и развитие

14:00–14:30        „Финансови инструменти 2014-2020 в подкрепа на предприемачество“ - Ангелина Тодорова, Фонд на фондовете
14:30–15:15       „Възможности за европейско финансиране през 2019 г. по програми Развитие на човешките ресурси, Иновации и конкурентоспособност и Развитие на селските райони" - Галя Менова, Хюманконсултинг ЕООД
15:15 – 16:00      Въпроси и отговори с всички лектори, провеждане на индивидуални срещи
 
За да потвърдите участие, моля, попълнете онлайн заявката ТУК. 
 
Моля, имайте предвид, че местата в залата са ограничени и организаторите ще потвърдят направените регистрации по електронна поща.
 
Участието за членове на Българо-румънска палата и BNI Приста е БЕЗПЛАТНО.
За останалите участници е въведена такса в размер на 24 лв. с ДДС, платима след потвърждение на регистрацията. Плащането се извършва чрез банков превод по сметка  IBAN: BG55BPBI79211040377505, SWIFT: BPBIBGSF, Получател: Българо-румънска търговско-промишлена палата, а организаторите ще издадат фактура.
 

Още по темата