bg | ro | en |

Новини назад

Финтех секторът в България и Румъния влиза в подробен доклад

23.04.2024

Първият по рода си доклад, който анализира и представя текущото състояние на финтех сектора в Румъния и България е факт.

В последните пет години финтех екосистемите на двата пазара търпят бурно развитие, и натрупаната информация подлежи на проучване и специално изследване. Документът стъпва на сходната методологията и структура, използвана през 2022 г. в румънския финтех доклад и в доклада за българските финансови технологии за 2022 г. Използвана е и информация от предишни румънски и български доклади, с ясното с цел осигуряване на последователност и съпоставимост.

Докладът включва и анализ на развитие на сектора, който се оказа и сред причините за приемане на законодателство, свързано с изкуствения интелект на ниво ЕС.

Докладът е разделен на няколко секции, като прави преглед на текущото състояние на финтех секторите на България и Румъния, поставя фокус върху промените в правната област и характеристики на местната FinTech екосистема и представя резултатите от проведеното проучване през лятото и есента на 2023 г. в тази сфера в двете държави.

Целия документ можете да излеглите от този линк: https://rofin.tech/RoFin.Tech_Romania-Bulgaria_Report2023_ebook.pdf


Още по темата