bg | ro | en |

Новини назад

Покана за Общо събрание на членовете на Българо-румънска палата

10.09.2020

Управителният съвет на Българо-румънска търговско-промишлена палата кани компаниите, членуващи в организацията на Общо събрание,  което ще се проведе на 29 септември 2020 г. от 14:00 часа в гр. Русе, хотел „Теодора Палас“, бул. България 133.

Дневният ред на събранието включва:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на БРТПП за периода от предишното Общо събрание;
  2. Доклад на Контролния съвет;
  3. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 г.;
  4. Представяне на новите членове на Сдружението;
  5. Разни – обсъждане на текущи въпроси.

Официалната покана е достъпна тук. Фирмите могат да потвърдят участието си във форума като попълнят регистрационния формуляр.

В случай че представляващото лице на компанията членка не може да участва лично в събранието,  то може да упълномощи свой представител чрез  пълномощно, за което не е необходима нотариална заверка.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден, един час след първоначално обявения - в 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

В продължение на Общото събрание екипът на Палатата организира виртуална нетуъркинг сесия с членове и партньори от двете страни на Дунав.


Още по темата