bg | ro | en |

Новини назад

Бяха обсъдени възможностите за прилагане на зелени технологии в речното корабоплаване

10.06.2020

На среща между екипа на проект Грендел и Транспортния факултет на Русенския Университет бяха обсъдени възможностите за прилагане на зелени технологии в речното корабоплаване по река Дунав. Експертите от Българо-румънската палата, работещи по проект за намиране на решения за финансиране на речния флот, разказаха за събраната информация до момента. Интерес предизвикаха обобщените нови технологични решения от германските колеги за повишаване на екологичността, ефективността и маневреността на корабите. Тяхното прилагане стартира засега при съдове с различно предназначение по реките Рейн и Дунав. По време на срещата бяха дискутирани и публичните финансови инструменти, които редица европейски държави предлагат, за да насърчават тяхното по-широко използване.

Новите разработки на Русенския университет, насочени към подобряване на екологичните показатели на плавателните съдове, напълно отговарят на изискванията за намаляване на парниковите газове от транспортните средства. Този път екипът на професор Велизара Пенчева се е насочил към речен туристически кораб, който да бъде задвижен чрез водородна клетка. Това е един от двата български проекта, залагащи на алтернативната технология, одобрени за по-нататъшно разработване. На следващия етап разработената концепция ще бъде представена за финансиране от ?.

Българо-румънската палата ще популяризира концепцията на първо място сред заинтересованите страни по проект Грендел, финансиран от Транснационална програма Дунав, за да бъде повишена възможността за практическо приложение и функциониране на новото техническо решение.

Декарбонизацията на икономиката, в частност и на транспорта, ще е една от актуалните теми в Европа в следващия програмен период 2021-2027 година. Сред търсените възможности за повишаване конкурентоспособността на водния транспорт и гарантиране на непрекъсваемостта на веригите на доставките  ще са работещи нови технологични предложения за оборудване на съществуващи кораби.


Още по темата