bg | ro | en |

Другите за нас назад

Палатата ни помогна при набелязването на потенциални клиенти в Румъния

04.12.2019

„Нашата компания Гроутуей ЕООД се занимава с консултации, оптимизация на индустриални процеси и проектен мениджмънт. От септември 2019 предлагаме висококачествени мобилни измервателни системи на немската фирма Griptech GmbH на българския, румънския и сръбския пазар.

Именно поради тази причина търсехме информация за възможностите за бизнес в Румъния и попаднахме на публикации на Българо-румънска палата в LinkedIn. Проведохме среща и екипът на Палатата ни изготви оферта за набелязване на потенциални клиенти в Румъния. Съдейства ни и с информация относно процедурата по учредяване на фирма и други аспекти от старта на дейността ни там.
Консултацията, която ни предоставиха ни помогна да направим по-реалистична преценка на начинанието и да планираме ресурсите си адекватно. Благодарен съм за отзивчивостта на екипа и готовността да ни съдействат.

Тъй като нашият интерес към Румъния е дългосрочен, взехме решение да се присъединим като пълноправен член и ще се радваме в бъдеще активно да участваме в инициативите, които организират.“

Владимир Георгиев,
Управител на Гроутуей ЕООД


Още по темата