bg | ro | en |

Новини назад

Запознайте се с „Джи Ти Ей Петролиум“

13.08.2020

„Джи Ти Ей Петролиум“ и тяхната група от дружества се занимават с търговия и съхранение на светли и тъмни нефтопродукти от 1995 г. Компанията е собственик на акцизен и данъчен склад за нефтопродукти, разположен в гр. Бяла, Област Русе, България."Джи Ти Ей Петролиум" реализира продажби на светли и тъмни петролни продукти на крайни клиенти и търговци на територията на България, Румъния, Сърбия, Косово и Гърция.

Петролната база в Бяла е регистрирана като склад за съхранение на горива по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) и в нея могат да се съхраняват до 14 000 куб. м. дизелово гориво. Тя се състои от четири резервоара, всеки с вместимост от 3500 кубични метра, предназначени за съхранение на дизелово гориво от компании, вносители на петролни продукти и задължени по ЗЗНН и по Закона за акцизите и данъчните складове.

Базата на „Джи Ти Ей Петролиум“ работи и оперативно, реализирайки продажби на дизелово гориво без биокомпонент Е5 на земеделски производители и дизелово гориво с биокомпонент Б6 на крайни потребители – транспортни компании, строителни компании, пътно-строителни компании, бензиностанции и други.

Фирмата търгува на едро с петролни продукти –котелни горива, различни битуми за пътни настилки, полимер модифициран битум, дизелово гориво и бензин.

Дружеството осъществява търговската си дейност на територията на България, Румъния, Сърбия, Косово и Гърция.

Запознайте се с компанията и нейната дейност с тази презентация.


Още по темата