bg | ro | en |

ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО


ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО - ТРАНСФЕР НА СТАНДАРТИ И ПРАКТИКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА РАБОТНА СРЕДА

http://health.brcci.eu

Източници на финансиране:
Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Партньорски и експертен фонд


Кратко описание:

Основната цел на проекта е да се насърчи опазването на здравето и практиките и политиките на здравен мениджмънт на работното място и по този начин да се подобри цялостният здравен статус и благополучие на населението.
Специфичните цели на проекта са:

1. Трансфер на ноу-хау и експертен опит в здравния мениджмънт и профилактиката на здравето на работното място от Швейцария
2. Насърчаване и въвеждане на практики, политики и стандарти на управление на здравето на работно място, основани на швейцарския опит

Проектът надгради върху опита и експеризата на швейцарския партньор - Health Promotion Швейцария, за да се адаптират и въведат в България политиките и методологиите на швейцарския здравен мениджмънт и по-точно Friendly Workplace Label – швейцарски показател, даван на компании със значителни резултати в управлението и опазването на здравето на работното място. Това се случи чрез тренировъчни курсове, изграждане на капацитет и обучение на български експерти, обучение на обучаващите, широкомащабна PR и комуникационна кампания, включително промоционални павилиони, първоначална проверка с български компании и поддържане на международна мрежа по здравен мениджмънт.

Проектът бе изпълнен в партньорство с Health Promotion – Швейцария.

Период на изпълнение: септември 2013 - декември 2015