bg | ro | en |

ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО

ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО
ТРАНСФЕР НА СТАНДАРТИ И ПРАКТИКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА РАБОТНА СРЕДА


Източници на финансиране:
Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Партньорски и експертен фонд


 

Кратко описание:

Основната цел на проекта е да насърчи опазването на здравето, практиките и политиките на здравен мениджмънт на работното място и така да се подобри цялостният здравен статус и благополучие на населението.
Специфичните цели на проекта са:

1. Трансфер на ноу-хау и експертен опит в здравния мениджмънт и профилактиката на здравето на работното място от Швейцария
2. Насърчаване и въвеждане на практики, политики и стандарти на управление на здравето на работно място, основани на швейцарския опит

Проектът надгради опита и експертизата на партньора - Health Promotion Швейцария в областта на здравния мениджмънт. Спрямо условията в България бяха адаптирани политиката и методологията на Friendly Workplace Label – швейцарски показател, даван на компании със значителни резултати в управлението и опазването на здравето на работното място. Това се случи чрез тренировъчни курсове, изграждане на капацитет и обучение на български експерти, обучение на обучаващите, широкомащабна PR и комуникационна кампания, включително промоционални павилиони, първоначална проверка с български компании и поддържане на международна мрежа по здравен мениджмънт.

Проектът бе изпълнен в партньорство с Health Promotion – Швейцария.

Период на изпълнение: септември 2013 - декември 2015