bg | ro | en |

Събития назад

Брокерско събитие на тема „Изпълнение на Програма ХОРИЗОНТ ЕВРОПА (2021-2027)“

14.01.2020

Изпълнението на Програма ХОРИЗОНТ ЕВРОПА (2021-2027) ще е темата на работна среща, която ще се проведе на 22 януари 2020 г. в Канев център на Русенския университет. Паралелно с нея ще се състои и брокерско събитие (B2B) между заинтересованите страни от България и Румъния. Организатор е Enterprise Europe Network център Русе към БЦМСП – Русе

Работната среща и B2B събитието са инициирани от Дирекция „Наука“ към Министерство на образованието и науката на България, съвместно с Министерство на изследванията и иновациите на Румъния и със съдействието на Русенския университет, мрежата Enterprise Europe Network и нейните контактни точки в България и Румъния.

Двустранните срещи между заинтересованите страни ще предоставят възможност на  участниците (фирми, научно-изследователски организации, университети и др.), като потенциални бенефициенти по РП „Хоризонт Европа“, да намерят партньори за проекти и да осъществят съвместни инициативи в рамките на програма „Хоризонт Европа“.

Участието в B2B събитието е безплатно, но изисква регистрация до 17 януари 2020.

Вижте допълнителна информация и програма за събитието.


Още по темата